Орехи

Орех Сорт Билиджик

Орех Сорт Билиджик

Период на зреене: 20-30. Септември

Турски сорт Орех.Билиджик има късен цъфтеж, подходящ за райони с повратни зими. Ранно встъпващ в плододаване сорт. Подходящ за интензивно отглеждане . Зреене: 25 - 30 Септември. Опрашители:орех Шебин (Sebin). Плодово тегло 12 - 13 грама. Едри овални. Плодовият букет от 2 - 3 плода. Тегло на ядката: 5 - 6 грама, сламеножълта, охранена, крехка, сочна, изпълва черупковата кухина и лесно се отделя. Черупка: средно дебела, светло кафява, ситнонагъната. Рандеман: 53 %. Масленост: 68 %. Протеини: 18 %. Дърво: добър растеж, с мощна, закръглена корона.

Орех Сорт Шибин

Орех Сорт Шибин

Период на зреене: 25-30. Септември

Турски сорт орех (Sebin Walnut Variety) . този вид се развива късно, подходящ за райони с късни пролетни мразове. Перспективен. Орехът ранно встъпва в плододаване. На 5-та година добивът достига до 4,1 - 6,5 кг. от дърво. Подходящ за интензивни насаждения. Дата на зреене: 20-30 Септември. Опрашител: Биледжик (Bilecik). Плодове: Тегло 11 - 12 грама. Едри овални. Плодовият букет от 2 - 4 плода. Ядка: сламеножълта, крахка, сочна, тегло : 5 - 6 гр. Черупка: Тънка, сивопепелява, среднонагъната. Ядката се отделя лесно от черупката. Рандеман: 63 %. Масленост: 67 %. Протеини: 17 %. Дърво - умеренорастящо със сравнително малка кълбовидна корона. Мн.добра и редовна родовитост.

Орех Сорт Извор 10

Орех Сорт Извор 10

Период на зреене: 15-20. Септември

Български сорт орех . Плодът на сорта е средно едър (9,5 гр.), елипсовиден с тънка черупка (1мм), средноздрава, светлокафява. Я д к a: жълтеникава, добре охранена, крехка, сочна, отделя се лесно от черупката, с висока масленост. Рандеман - 55,72%, с много добър вкус. К а ч е с т в о т о на Сорта Извор 10 е много добро. Узрява средата на септември. Дърво: умеренорастящо, образува широка, сравнително рядка корона. Опрашва се от Шейново и Сливенски. Сортът е скороплоден и е много родовит, но при отглеждането му при засушливи условия плодовете остават дребни с недохранена ядка. Устойчив е на антракноза и бактериоза. Има добра устойчивост на студ, повратни мразове и суша (почвена и въздушна).

Орех Сорт Шейново

Орех Сорт Шейново

Период на зреене: 10-15. Септември

Местен сорт орех . П л о д: средно едър 10 – 11 гр, . Форма продълговатоцилиндрична, узрява 10-15 септември. Ч е р у п к а: среднодебела (1,4мм) здрава, сивопепелява. Я д к а – сламеножълта до медножълта, охранена, крехка, сочна, лесно се отделя от черупката. Масленост 71-74 %. Рандеман над 52 %. К а ч е с т в о: много добро. Дърво жизнено, образува сравнително малка, средногъста, кълбовидна корона. Сорт Шейното е много родовит с добра студоустойчивост. Практически устойчив сорт на бактериоза и антракноза. Опрашител Перущински, Извор 10.