Винени бели лози

Грозде Сорт Тамянка , ВИНЕН

Грозде Сорт Тамянка , ВИНЕН

Период на зреене: 5-15. Септември

След узряване гроздето стафидира. Развива се добре на леки хумусно-карбонатни, песъчливо-глинести или чакълести почви на хълмисти проветриви терени с добро слънчево греене. Лозите имат среден растеж, добра родовитост и среден добив. Сортът се напада от сиво гниене и особено силно от лозовия акар. Устойчив е на ниски зимни температури. Средният добив от декар е около 800 - 1000 кг.Гроздето натрупва много захари - 20-26 %

Грозде Сорт Дунавски Лазур, ВИНЕН

Грозде Сорт Дунавски Лазур, ВИНЕН

Период на зреене: 20-30. Септември -комплексно устойчив

Дунавски лазур е български бял винен сорт грозде - комплексно устойчив.Дунавски лазур е аналог на Ракацители, но с повишена устойчивост. Средната големина на един грозд е 170 града, често с две разклонения и средна плътност. Формата на грозда при Дунавски лазур е конична. Средната големина на зърното е около 1,7 г, с овална форма, жълто-зелено на цвят. Захарността на Дунавски лазур достига до 21%, а киселинността - 7 г/л. Представяният сорт грозде е по-устойчив на мана и други гъбични заболявания от оригинала. При необходимост изисква лечение със сяра. Дунавски лазур е по-устойчив и на температурни разлики, особено студоустойчив.

Грозде Сорт Поморийски бисер, ВИНЕН

Грозде Сорт Поморийски бисер, ВИНЕН

Период на зреене: 20.Септември -комплексно устойчив

Поморийски бисер е комплексно устойчив винен сорт, с повишена резистентност към мана, ниски температури и сиво гниене. Плодовете са с жълто-зелен цвят. Отличава се с много висок винен градус. ПОМОРЙСКИ БИСЕР - този сорт грозде е отличен както за преработка, така и за прясна консумация. Детайли и характеристика: Поморийски бисер е български сорт грозде. Технологична зрялост се достига през втората половина на септември, най-често между 15 и 20-ти. Средна големина на един грозд е около 180 г, с конична и цилиндрично-конична форма, средна плътност на грозда. Зърното е съ средно тегло 2.4 г, овално, жълто-зелено, със загар откъм нагряваната от слънцето страна. На вкус Поморийски бисер е сочен и ароматен. Захарност 20 %, киселинност - 6.8 г/л. Поморийски бисер е с повишена устойчивост към гъбични болести.

Грозде Сорт Димят, ВИНЕН

Грозде Сорт Димят, ВИНЕН

Период на зреене: 25.Септември

Сортът ДИМЯТ е стар местен сорт. У нас е широко разпространен в насажденията край черноморското крайбрежие, в Шуменски и Старозагорски район, където е райониран и сега. Заемал е около 20% от площта на винените сортове. Агробиологична характеристика- сортът е късно зреещ (в Черноморския район узрява през първата половина на Х, а в района на Пловдив около края на ІХ). Гроздът е средно голям, до голям, полусбит до рехав. Зърното е средно едро, сочно, сладко, покрито с жълто-зелена, средно дебела, жилава, здрава кожица. Сортът има добър афинитет към разпространените в страна подложки, но най- подходяща за него е подложката 41 Б. Лист — среден, овален надлъжно, средно нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата е загъната нагоре блюдообразно, със силно мрежесто набръчкана до дребномехуреста повърхност. Очертанието на средната лапа образува остър ъгъл, Средната лапа завършва с удължен зъб. Горните врязове са средно дълбоки, отворени, лировидни, с успоредни страни и с остро дъно. Долните врязове са отворени, плитки, във вид на ъгъл. Опашният вряз е отворен, лировиден, с остро дъно, понякога затворен, с елиптичен отвор. Зъбите са големи, триъгълни, с широка основа. Нерватурата до първото разклонение отгоре, понякога и отдолу е оцветена виненочервено. Дръжката е средно дълга, слабо мъхната и силно четинеста. Есенната окраска на листа е жълта.

Грозде Сорт Мускат отонел, ВИНЕН

Грозде Сорт Мускат отонел, ВИНЕН

Период на зреене: 10-15.Септември

Произход- сортът МУСКАТ ОТОНЕЛ е получен в Анже (Франция) от Роберт Мореал през 1852 г. Принадлежи към Западно- европейската екологогеографска група.Агробиологична характеристика- спада към групата на среднозреещите сортове (гроздето му узрява около средата на ІХ). Гроздът е малък, цилиндричен с къса дръжка. Зърното е дребно, зеленикаво жълто, сочно, сладко с приятен силен мискетов аромат. Лозите се имат най-добър афинитет към подложката 41 Б. Технологична характеристика- в консумативна зрялост захарното съдържание на гроздето е 24%, при съдържание на титруемите киселини - 5,1-8 г/л. Устойчивост- растенията притежават сравнително добра устойчивост на ниски зимни темеператури.Добив- лозите са умерено растящи с добра родовитост (добивът варира от 800 до 1200 кг от декар). Сортът е подходящ за производство на десертни вина. Сухите бели вина приготвени от него се отличават с нежен мускатов аромат.

Грозде Сорт Кайлъшки мискет , ВИНЕН

Грозде Сорт Кайлъшки мискет , ВИНЕН

Период на зреене: 25-30.Септември, - комплексно устойчив

Кайлъшки мискет е комплексно устойчив къснозреещ бял винен сорт лози. Представлява кръстоска между Хамбургски мискет и Вилар блан. Кайлъшки мискет е разпространен около Плевен, Велико Търново, Враца, Русе. Кайлъшки мискет е със среден до голям лист, 5-делен, средно нарязан, гол. Средната лапа образува тъп ъгъл. Горните врязове са средно дълбоки до дълбоки, отворени, с успоредни страни и закръглено дъно. Долните врязове са плитки, отворени във вид на остър ъгъл. Опашният вряз е отворен, сводест, тесен, с остро дъно. Зъбите са големи, с тясна основа и остър връх. Дръжката на листа е средно дълга, най-често виненочервена. Есенното оцветяване на листа е жълто. Цвят - двуполов .Гроздът е средно голям, цилиндрично-коничен, често разклонен, рехав, със средно дълга, тънка и здрава дръжка, вдървесинена в основата. Зърната са средно едри, овални, жълто-зелени до златистожълти, със сочна консистенция, с хармоничен и със силен мискетов вкус. Дръжчицата е средно дълга, средно дебела, с малко конусовидно ложе. Представлява къснозреещ винен сорт, който достига технологична зрелост на гроздето настъпва през октомври. Гроздето е подходящо за получаване на виноматериали за естествено пенливи вина и на оригинални десертни вина. Кайлъшки мискет е студоустойчив сорт, практически устойчив към сиво гниене и изисква химическо третиране само през неблагоприятни години.