Лози

Дружба, бял десертен сорт грозде - комплексно устойчив

Дружба, бял десертен сорт грозде - комплексно устойчив

10.Септември

Бял десертен сорт ДРУЖБА спада към групата на ранозреещите сортове (консумативната зрелост на гроздето настъпва около 20-30 VІІІ).Бял десертен сорт грозде Дружба се отличава с висока родовитост и добивност ( добива от лоза е 4,69 кг, а от декар - 1408 кг).Гроздовете са средно големи. Средната маса е 280 гр.Зърната са бели, големи и кръгли, 22x23 мм, със средна маса 4 г.В началото на септември захарността достига 19-21 % при киселинност 6,5-7,5 гр/л.

Наслада - комплексно устойчив

Наслада - комплексно устойчив

10.Септември

Сортът грозде Наслада е комплексно устойчив, получен чрез кръстосване на сортовете Мискет хамбургски и Сейв Вилар 12 37.Гроздът на Наслада е средно голям, коничен, рехав. Средната маса на един грозд е 260г. Средната маса на едно зърно е около 4г. Зърното е средно едро, почти сферично. Кожицата е тънка, крехка, зеленикавожълта до кехлибареножълта. Консистенцията на зърното е месеста и сочна. Вкусът е хармоничен, със слаб мискетов аромат.Сортът Наслада е среднозреещ-гроздето му узрява втората половина на септември. Лозите са силнорастящи, с много добра родовитост при стъблени формировки и смесена резитба. Гроздето от сорта Наслада е подходящо за двустранно използване-като десертно и винено.В технологична зрелост съдържанието на захари в гроздето е между 18 и 20%.Сорт Наслада е с повишена студоустойчивост.

Болгар, бял десертен сорт грозде

Болгар, бял десертен сорт грозде

10-15.Септември

Болгар е бял десертен сорт грозде и се счита за най-ценният десертен сорт грозде в България. Болгар се използва главно за прясна консумация. Има произход от Мала Азия. Широко разпространен в България, Гърция, Турция, Италия, Испания и Австралия. Познат е още с имената : Карабурну, Афуз Али, Датие де Бейрут, Болгар, Алепо, Розаки, Розакия, Розети, Реджина и др.Лозите, на които расте БОЛГАР дават най-добра реколта, ако се отглеждат на дълбоки, свежи, хумусно-карбонатни черноземи на льосова основа, канелено-горски и алувиално-наносни почви.

Черна перла, червен десертен сорт грозде

Черна перла, червен десертен сорт грозде

1-10.Август

 

Сортът Черна перла е получен чрез кръстосването на Блек роз и Перл дио Ксаба.Гроздът на Черна перла е средно голям, коничен, в основата силно разширен.Средната маса на един грозд от сорта Черна перла е около 200-300г. Зърното е средно едро, овално до сферично.Кожицата е средно дебела, жилава, тъмносиня до черна. Консистенцията е месеста, сочна. Вкусът е хармоничен с подчертан мискетов аромат. Средната маса на едно зърно е 3-4г. Сортът спада към групата на много ранните сортове. Гроздето узрява през първото десетдневие на август. Средният добив от една лоза е около 5кг. Гроздето Черна перла е десертен сорт. Процентът на зърната в грозда е 97,9, а съдържанието на захари при физиологична зрелост е 15,3 до 18,7%.Ранозреещ сорт : узрява през първото десетдневие на август). Неустойчив на мана, оидиум и гъбични заболявания, устойчив на ниски зимни температури. Има много добра родовитост : средният добив от лоза е около 5 кг., а от декар 1200 кг.

Молдова - червен десертен сорт, комплексно устойчив

Молдова - червен десертен сорт, комплексно устойчив

15-25.Септември

Създаден в резултат на междувидова хибридизация от сортовете Гузала карахСей вилар 12375 в Кишиневския институт по лозарство и винарство. Отнася се към среднозреещите или къснозреещите сортове (в зависимост от условията, при които се отглежда). Узрява около 15-25 септември. В някой по-северни райони и с по-голяма надморска височина в отделни години може да не успее да узрее напълно. Листата са средно големи, слабо нарязани, почти целокрайни, 3-5-делни. Цветът е двуполов, гроздът цилиндрично-коничен или коничен, полусбит, средно голям. Средната маса на 1 грозд е 385г. Отделни гроздове могат да достигнат тегло и до 1 кг. 

Бляк Пърл, десертен сорт

Бляк Пърл, десертен сорт

1.Октомври

Бляк Пърл е червен десертен сорт грозде. Къснозреещ - 1.X-10.X.

Дунав, десертен сорт

Дунав, десертен сорт

20-30. Август

Получен е чрез кръстосването на хибрида (Балкан х Риби мехур) х Кардинал през 1966 г в ВСИ „Васил Коларов” от чл-кор. М. Кондарев и н.с. Н. Матевска. Агробиологична характеристика- спада към групата на ранозреещите сортове лози (гроздето узрява към 20-30 VІІІ). Гроздът е средно голям, коничен, рехав. Зърното е много едро, продълговато с крехка, виненочервена до тъмносиня кожица. Консистенцията на зърното е хрупкава, месеста с приятен възкисел вкус. Подходяща подложка за сорта е 41 Б. Технологична характеристика- в технологична зрялост захарното съдържание е 16,6 %, а титруемите киселини 5 г/л. Добив- лозите се отличават със висока родовитост и добивност (добива от лоза е около 4,480 кг, а от декар- 1344 кг). Гроздето притежава висока транспортабилност

Мискет хамбургски, десертен сорт

Мискет хамбургски, десертен сорт

1-10.Септември

Получен е чрез кръстосването на сортовете Мискет александрийски и Франкентал в края на миналия век в Пировано (Италия) Агробиологична характеристика- спада към групата на средноранозреещите сортове (гроздето узрява около първата половина на ІХ). Лозите се отличават със среден растеж. Грозда е средно голям, разклонен, често силно рехав. Зърното е средно едро до едро, овално с тъмносиня, жилава и восъчен налеп кожица. Консистенцията е месеста със силен мискетов аромат. Подходяща за него е подложка 41 Б. Сортът е склонен към изресяване (против изресяване се препоръчва прищъпване на леторастите непосредствено преди цъфтежа). Технологична характеристика- захарното съдържание в консумативна зрялост достига около 16 %-17 %, а съдържанието на титруеми киселини е между 5-6 г/л. Устойчивост- сравнително устойчив е на ниски зимни температури. Сортът е чувствителен към болести и неприяетли ( напада се силно от оидиум). Гроздето му е сравнително устойчиво на сиво гниене. Добив- лозите се отличават с добра родовитост (добива от лоза е между 3-6 кг, а от декар 1000-2000 кг)

Велика, десертен сорт грозде

Велика, десертен сорт грозде

1-15.Август

Гроздовете на сорт Велика са големи, конични, рехави. Зърната са много едри, дълги, слабо стеснени към върха. Кожицата е тъмночервено-виолетова. Сокът е безцветен. Значителна част от нормално развитите зърна на сорт грозде Велика са безсеменни. Консистенцията е хрупкава, а вкусът - неутрален, хармоничен. на Сорт Велика не се рони и има висока транспортабилност. Сортът грозде Велика е много силно растящ. Много добре на сорт Велика се развива и плододава на формировка стъблен Гюйо. Чувствителен е към ниски зимни температури и болести. Поради големите гроздове с едри зърна, добрата транспортабилност и приятните вкусови качества сорт грозде Велика е перспективен десертен сорт.

ЧЕРВЕНИ ВИНЕНИ СОРТОВЕ

ЧЕРВЕНИ ВИНЕНИ СОРТОВЕ

Каберне Совиньон (10-15. Септември)
Мерло 
Аликант Буше 
(20-30.Септември)
Мавруд (1-10.Октомври) 
Памид 
(10-15.Септември) 
Червен Мискет (15-20.Септември)

Поморийски бисер - комплексно устойчив

Поморийски бисер - комплексно устойчив

20.Септември , Винен сорт

Поморийски бисер е комплексно устойчив винен сорт, с повишена резистентност към мана, ниски температури и сиво гниене. Плодовете са с жълто-зелен цвят. Отличава се с много висок винен градус. ПОМОРЙСКИ БИСЕР - този сорт грозде е отличен както за преработка, така и за прясна консумация. Детайли и характеристика: Поморийски бисер е български сорт грозде. Технологична зрялост се достига през втората половина на септември, най-често между 15 и 20-ти. Средна големина на един грозд е около 180 г, с конична и цилиндрично-конична форма, средна плътност на грозда. Зърното е съ средно тегло 2.4 г, овално, жълто-зелено, със загар откъм нагряваната от слънцето страна. На вкус Поморийски бисер е сочен и ароматен. Захарност 20 %, киселинност - 6.8 г/л. Поморийски бисер е с повишена устойчивост към гъбични болести.

Димят, винен сорт

Димят, винен сорт

25.Септември

Сортът ДИМЯТ е стар местен сорт. У нас е широко разпространен в насажденията край черноморското крайбрежие, в Шуменски и Старозагорски район, където е райониран и сега. Заемал е около 20% от площта на винените сортове. Агробиологична характеристика- сортът е късно зреещ (в Черноморския район узрява през първата половина на Х, а в района на Пловдив около края на ІХ). Гроздът е средно голям, до голям, полусбит до рехав. Зърното е средно едро, сочно, сладко, покрито с жълто-зелена, средно дебела, жилава, здрава кожица. Сортът има добър афинитет към разпространените в страна подложки, но най- подходяща за него е подложката 41 Б. Лист — среден, овален надлъжно, средно нарязан, 5-делен, мъхнат. Петурата е загъната нагоре блюдообразно, със силно мрежесто набръчкана до дребномехуреста повърхност. Очертанието на средната лапа образува остър ъгъл, Средната лапа завършва с удължен зъб. Горните врязове са средно дълбоки, отворени, лировидни, с успоредни страни и с остро дъно. Долните врязове са отворени, плитки, във вид на ъгъл. Опашният вряз е отворен, лировиден, с остро дъно, понякога затворен, с елиптичен отвор. Зъбите са големи, триъгълни, с широка основа. Нерватурата до първото разклонение отгоре, понякога и отдолу е оцветена виненочервено. Дръжката е средно дълга, слабо мъхната и силно четинеста. Есенната окраска на листа е жълта.

Мускат отонел

Мускат отонел

10-15.Септември, Винен Сорт Грозде

Произход- сортът МУСКАТ ОТОНЕЛ е получен в Анже (Франция) от Роберт Мореал през 1852 г. Принадлежи към Западно- европейската екологогеографска група.Агробиологична характеристика- спада към групата на среднозреещите сортове (гроздето му узрява около средата на ІХ). Гроздът е малък, цилиндричен с къса дръжка. Зърното е дребно, зеленикаво жълто, сочно, сладко с приятен силен мискетов аромат. Лозите се имат най-добър афинитет към подложката 41 Б. Технологична характеристика- в консумативна зрялост захарното съдържание на гроздето е 24%, при съдържание на титруемите киселини - 5,1-8 г/л. Устойчивост- растенията притежават сравнително добра устойчивост на ниски зимни темеператури.Добив- лозите са умерено растящи с добра родовитост (добивът варира от 800 до 1200 кг от декар). Сортът е подходящ за производство на десертни вина. Сухите бели вина приготвени от него се отличават с нежен мускатов аромат.

Кайлъшки мискет - комплексно устойчив

Кайлъшки мискет - комплексно устойчив

25-30.Септември, Бяло Винен Сорт Грозде.

Кайлъшки мискет е комплексно устойчив къснозреещ бял винен сорт лози. Представлява кръстоска между Хамбургски мискет и Вилар блан. Кайлъшки мискет е разпространен около Плевен, Велико Търново, Враца, Русе. Кайлъшки мискет е със среден до голям лист, 5-делен, средно нарязан, гол. Средната лапа образува тъп ъгъл. Горните врязове са средно дълбоки до дълбоки, отворени, с успоредни страни и закръглено дъно. Долните врязове са плитки, отворени във вид на остър ъгъл. Опашният вряз е отворен, сводест, тесен, с остро дъно. Зъбите са големи, с тясна основа и остър връх. Дръжката на листа е средно дълга, най-често виненочервена. Есенното оцветяване на листа е жълто. Цвят - двуполов .Гроздът е средно голям, цилиндрично-коничен, често разклонен, рехав, със средно дълга, тънка и здрава дръжка, вдървесинена в основата. Зърната са средно едри, овални, жълто-зелени до златистожълти, със сочна консистенция, с хармоничен и със силен мискетов вкус. Дръжчицата е средно дълга, средно дебела, с малко конусовидно ложе. Представлява къснозреещ винен сорт, който достига технологична зрелост на гроздето настъпва през октомври. Гроздето е подходящо за получаване на виноматериали за естествено пенливи вина и на оригинални десертни вина. Кайлъшки мискет е студоустойчив сорт, практически устойчив към сиво гниене и изисква химическо третиране само през неблагоприятни години.